Sve više influencera koristi svoj utjecaj za razvijanje vlastitih biznisa i brendova

Na jučer održanoj konferenciji DIABLOG, koja se bavi blogerima, influencerima i kreatorima sadržaja, predstavljeni su rezultati najnovijeg istraživanja kojeg je provela agencija Dialog komunikacije krajem listopada i početkom studenog ove godine.

Blogeri i influenceri i dalje su većinom žene, iako je postotak muškaraca u odnosu na prošlu godinu narastao za čak 10%. Značajni rast bilježi i udio blogera i influencera mlađih od 25 godina, što znači da u industriju ulazi sve veći broj mladih snaga.  Slično kao i u drugim apektima poslovanja, i ovdje je prisutan trend centralizacije – čak 67.4% blogera i influencera dolazi iz Središnje Hrvatske. Iako sve više surađuju s brendovima (čak 84% ispitanika), većina blogera i kreatora sadržaja obuhvaćenih istraživanjem komercijalnim suradnjama bavi se honorarno, odnosno samo 5.8% njih živi isključivo od svoje prisutnosti na društvenim mrežama. Više od polovice ispitanika (55.8%) ima stalne poslove, a 51.2% svoj online kanal smatra poslom i hobijem istovremeno. Ipak, o društvenim mrežama sve više razmišljaju kao o poslu kojim će se baviti u budućnosti – njih gotovo 80% planira pokrenuti vlastiti biznis koji bi na neki način imao veze s njihovim online kanalom. Od tih 80%, čak 69% razmišlja o pokretanju novih usluga, dok ih 25.4% razmišlja o vlastitoj liniji proizvoda.

Iako se video sadržaj ove godine ponovno nametnuo kao top trend među ispitanicima, zanimljivo je primijetiti da velika većina hrvatskih blogera i influencera  (60.5%) još uvijek ne objavljuje video sadržaj na svojim kanalima. Od društvenih mreža, najpopularniji je Instagram, na kojem se nalaze svi ispitanici (100%), a ove godine prvi put se u istraživanju pojavio i TikTok, na kojem je trenutno prisutno 12.8% ispitanika.Od najistaknutijih kategorija o kojima blogeri pišu, ove godine na prvo mjesto su se probila putovanja, kojima se bavi 45.3% ispitanika, kategorija gastro je porasla za čak 17%, a po prvi put značajnu zastupljenost kod ispitanika ostvarila je i kategorija fitness, zbog čega je na jučer održanoj konferenciji prvi put proglašen i najbolji fitness bloger.

 

Dobitnici nagrada DIABLOG04 su:

 

NAJBLOGER

Putovanja: Kristijan Iličić

Gastro: Mile Butorac

Ljepota: Ivana Blažoti Mijoč

Moda: Dora Predojević

Fitness: Martina Boss

 

NAJINFLUENCER: Ella Dvornik

 

NAJBRENDOVI: NIVEA, Dukat, Optika Anda

Recommended Posts