O Konferenciji

DIABLOG ili dijalog s blogerima je prva hrvatska konferencija o blogerima i blogerskoj zajednici, čije se prvo izdanje održalo krajem 2016. godine. Peto izdanje održat će se u utorak, 15. prosinca na online platformi Zoom u 14:00 sati i bit će potpuno besplatno za sve sudionike.

Utjecaj blogera i influencera na ukupnu komunikaciju u Hrvatskoj, kao i u svijetu, sve više raste, a pravila ponašanja s naglaskom na komercijalne suradnje nisu uvijek razumljiva svim zainteresiranim stranama. Pri tome mislimo na oglašivače, agencije, medije, kao i same blogere i influencere.

Konferencija ima ambiciju postati ključna platforma za izmjenu razmišljanja i stavova između zainteresiranih strana. Blogerima, agencijama i oglašivačima će omogućiti da prezentiraju sebe i svoje projekte.

Osnovu konferencije čine istraživanja koja provodi agencija DIALOG, a koja bi trebala dati odgovore o tome što svi zainteresirani očekuju od suradnje, kako ta suradnja funkcionira, gdje su šumovi u komunikaciji i kako se razvijaju blogerska i influencer scena u Hrvatskoj.

Blogeri i influenceri koji sudjeluju u istraživanjima  ujedno svojim glasovanjem odabiru najbolje pojedince i kampanje u Hrvatskoj u proteklom razdoblju, a mi ih na DIABLOGU nagrađujemo.

Konferenciju organizira agencija Dialog komunikacije, uz podršku BBDO Grupe.